SPF och solskydd

- låt huden må bra

Solskyddsfaktor – vad är det?


Solskyddsfaktor (SPF – Sun Protection Factor) är ett mått på en produkts förmåga att skydda mot UVB-strålar. SPF anger hur lång tid det tar för UVB-strålarna att göra huden röd om man har strukit på en solskyddsprodukt jämfört med om man bestrålat huden utan produkten. SPF ger dig alltså en uppfattning om hur länge du kan vara i solen utan att bränna dig. Om du t.ex. normalt blir bränd på 10 minuter utan något solskydd och du sedan applicerar rikligt med en solskyddsprodukt med SPF 15, tar det alltså 10 minuter x 15, dvs. 150 minuter, innan du blir bränd, dvs. röd. Det här betyder emellertid inte att du automatiskt skyddas mot UV-skador, då det också finns UVA-strålar som har skadlig inverkan på huden.

Är jane iredales produkter vattenresistenta?

Ja, alla jane iredales produkter med solskydd är vattenresistenta i minst 40 minuter.


Hur mycket av en solskyddsprodukt måste man applicera för att få det utlovade solskyddet?

Mycket mer än du tror! Det amerikanska läkemedelsverket FDA föreslår att man för att få maximalt angivet skydd bör applicera minst en handfull (vid cremeform) av produkten ca 30 minuter innan man går ut i solen. Man bör därefter applicera på nytt efter våtkontakt såsom simning eller ordentlig svettning. I allmänhet applicerar man aldrig så mycket varför skyddet blir lägre än det som anges på produkten.

Vilka är de mest skadliga UV-strålarna?

Det är svårt att säkert säga vilka UV-strålar som är de mest skadliga. Förr troddes UVB-strålarna vara mest skadliga, men man har på senare år kunnat konstatera att UVA-strålarna är lika – eller t.o.m. mer – skadliga. Sistnämnda penetrerar djupare ner i huden.


Finns det något sådant som en säker solbränna?

Nej! En solbränna är en indikation på att en hudskada skett. 80 % av de synliga tecknen på hudåldrande anses bero på solen. Med det här menas all solexposition, eftersom stålningseffekterna är kumulativa, dvs. adderas till varandra. Summan av månaderna och åren i solen är avgörande. Att gå till affären, att gå till bussen, att sitta i bilen med rutan nervevad – allt räknas. Att vistas i solen utan solskydd är som att snabbspola tidsmaskinen.

Är solskyddsprodukter effektiva mot hudcancer?

Solskydd har en klar effekt mot i varje fall hudcancerformerna skivepitelcancer och till viss del basalcellscancer. Här gäller det att få ner den totala mängden UV-strålar som träffar huden under ens livstid. Hur det är med malignt melanom är mera osäkert, men man anser att solskydd är viktigt för att minska risken även för denna cancerform. Det viktiga här tycks vara att inte bränna sig, dvs. att inte bli röd i huden. Man bör börja med solskydd redan i barnaåren och fortsätta livet ut.

Kan man reparera solorsakade skador?

Till viss del kan man reparera solorsakade skador, men bara om huden alltid samtidigt skyddas mot solen. Det finns en del utmärkta hudvårdsprodukter på marknaden som kan hjälpa till att ta bort en del negativa soleffekter på huden. Kombinera dock alltid med solskydd!

Vilka är de negativa långtidseffekterna av solexposition?

Linjer, rynkor och slapp, påsig hud är ett resultat av solens effekter på underliggande kollagen- och elastinfibrer.
Hyperpigmentering (brunmissfärgning), men också hypopigmentering (ljusa fläckar) beror på solens attack på hudens pigmentceller, melanocyter.
Andra skador är ytliga blodkärl (främst i ansiktet) och aktiniska keratoser (skrovliga fläckar som kan övergå i skivepitelcancer).