Hudvårdande mineralmakeup

-produkttester

Solskydd - SPF (UVA/UVB-skydd)
jane iredale genomför alltid omfattande tester av produkter med solskydd för att avgöra om produkternas effektivitet uppfyller såväl amerikanska FDA:s (Food and Drug Administration) som internationella krav.
Produkterna har också testats med avseende på deras effektivitet efter vattenkontakt. Enligt reglerna får endast produkter som har kvar sitt skydd efter att man varit i kontakt med vatten i 40 minuter märkas "Water Resistant". Produkterna klarade testerna med lätthet.

Internationella krav
Jane Iredales produkter med solskydd testas enligt olika internationella krav, testmetoder och klassificeringssystem, bland annat de som fastställs i EU (Europeiska unionen) och JCIA (Japan Cosmetic Industry Association). Dessa båda märkningar hittar du på jane iredales produkter med solskydd.

Enligt EU: s krav har produkterna en "UVA / UVB" märkning som visar att UVA
och UVB-skydd i ett minimum 1-3 förhållande. Så, till exempel, en produkt med
en UVB SPF 30 kräver minst UVA skydd 10.

Den JCIA PA klassificeringssystem (även känd som "Protection Grade UVA" klassificeringssystem) återspeglar ett solskydds förmåga att skydda mot UVA-strålar. PA klassificeringssystem visar PA +, PA ++ eller PA +++ för att ange lägsta till högsta UVA-skydd. Ju mer plus symboler etiketten har, desto mer skydd ger produkten mot UVA-strålar.

Mätning av aktiva substanser

Högupplösande vätskekromatografi (HPLC) är ett test för att bestämma mängden aktiva ingredienser i en produkt. I vissa länder är en sådan bestämning ett krav för att registrera produkter som gör anspråk på att innehålla solskydd. Med hjälp av ljusstrålar mäts halten aktiva substanser. Ett test som utförts på Amazing Base och PurePressed Base (foundation i nyansen Warm Silk) visade ett faktiskt SPF på 37.

Stabilitetstest

Ett stabilitetstest mäter en produkts hållbarhet. Det finns två sätt som man kan testa hållbarheten på. Det ena är ett realtidstest, där man helt enkelt ser hur lång tid det tar innan produkten blir otjänlig för användning. Detta förutsätter att produkten har funnits på marknaden tillräckligt länge. Det andra sättet är ett inkubationstest. Vid ett inkubationstest utsätts produkten för intensiv värme och kyla under en månad. Detta motsvaras av ett års förvaring under normala förhållanden. Samtliga produkter har blivit testade på sistnämnda sätt, och där det varit möjligt, också med realtidstest.

Tid efter öppnande (PAO – period after opening)

Det är ett EU-krav att alla förpackningar och etiketter ska ha en symbol i form av en öppen burk. Intill symbolen ska anges hur länge produkten kan användas, efter att den öppnats, med bibehållande av optimal verkan. På jane iredale testade vi i laboratorium våra foundations som vi förvarat i vårt makeup-rum i fyra år eller längre och som av och till använts under denna tid. Vi testade fem pressade foundations (PurePressed Base) och tre lösa foundations (Amazing Base). I samtliga fall visade testerna att produkterna även efter fyra (eller fler) år av användning var fria från mikroorganismer. De hade alltså 48 månaders PAO (period after opening). Vi beslöt oss för att lägga oss på den säkra sidan och har angivit 24M (24 månader) på förpackningen. För alla andra produkter som innehåller någon typ av olja eller ingrediens med fukt (utom D20, Lemongrass Love, Balance och POMMISST ) har vi angett ett PAO på 12 månader. Vi är dock fast övertygade om att alla våra mineraler i lös och pressad puderform har en obegränsad hållbarhet.

Bäst-före-datum

För ekologiska hydration sprays D20, Lemongrass Love, Balance och POMMISST finns det angivet ett Bäst-före-datum på minst nio månader. Det anges i botten av flaskorna med Best used by och ett datum. De första två siffrorna anger månaden och de nästa två året. Den efterföljande siffran inom parantes är ett internt produktionsnummer. Att datumet passerats betyder dock inte att produkten på något sätt skulle vara skadlig. Det troliga är att det inte märks någon förändring utom möjligtvis en lite svagare doft än tidigare.

Irritations/allergitest (Repeat insult patch test)

Repeat insult patch test är en form av avancerat lapptest, som utförs på huden på frivilliga individer för att testa en produkts benägenhet att leda till irritation respektive allergi. Varje produkt testas på femtio människor. Testet genomförs i två faser. Under fas 1 appliceras testprodukten på en individ vid tre tillfällen under en vecka. Sedan görs ett uppehåll på 10-14 dagar. Fas 2 utgörs av ett lapptest, där produkten får ligga an mot huden tre dagar i följd. Avläsning av en eventuell reaktion sker 24 och 48 timmar efter detta. Resultaten för jane iredales produkter var uppmuntrande – man fann ingen känslighet mot någon av produkterna. Vi kan härmed märka våra produkter: Dermatologiskt testad. Icke-irriterande. Säkerhetstestad. Allergitestad. Kliniskt testad.


Hypoallergen.

Vid sällsynta tillfällen kan naturligtvis ändå enskilda individer reagera på någon produkt (ingrediens).

Preservative efficacy test – är produkten ren från mikroorganismer?

Preservative efficacy test, även kallat Challenge test, är ett test som visar hur väl en produkt kan hålla bakterier och andra mikroorganismer borta. I ett laboratorium förorenades avsiktligt de olika produkterna genom att bakterier, jästsvampar och mögelsvampar tillsattes. Det rörde sig om följande mer eller mindre vanliga sjukdomsframkallande mikroorganismer:

Bakterier
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pseudomonas putida
 • Escherichia coli (E.coli)
 • Enterobacter aerogenes
 • Proteus vulgaris
 • Serratia marcescens
Jästsvampar
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Candida albicans
Mögelsvampar
 • Aspergillus niger
 • Aspergillus flavus
 • Penicillium notatum

Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa och E. coli tillsattes dessutom en andra och en tredje gång efter sju dagars inkubation.

Vid test på jane iredales produkter kunde man inte hitta några mikroorganismer, dvs. alla hade dödats. Vi tillsätter inte konserveringsmedel som parabener och fenoxietanol utan använder oss av botaniska extrakt för konserverande effekt. Det är glädjande att denna strategi fungerar.


Inga tester på djur

Inom EU är det förbjudet att sälja kosmetiska produkter som testats på djur sedan 2009. Vi har gått steget längre och finns med på PETA:s (People for the Ethical Treatment of Animals) lista över icke djurtestade produkter, vilken gäller för hela världen. På våra förpackningar finns en symbol med en skuttande kanin. Kaninen är symbolen för organisationen Leaping Bunny som vägleder konsumenter till djurvänlig konsumtion.


Komedogenicitet

Våra produkter är testade med avseende på komedogenicitet. Ingen av produkterna visade någon benägenhet att ge upphov till komedoner, pormaskar.

Tungmetaller

Enligt tester som genomförts på våra produkter finns inga mätbara halter av tungmetaller (inklusive bly och kvicksilver) i någon av våra produkter.


Sammanfattning

Alla produkter har genomgått en rad olika kvalitetstester – samtliga har visat toppresultat. I flertalet fall har testning skett utan att det varit något myndighetskrav. Vi har ändå gjort dem eftersom vi är fast beslutna att erbjuda våra kunder produkter av allra högsta kvalitet.